نمونه سوالات حسابداری میانه ۱ با جواب تشریحی

نمونه سوالات حسابداری میانه ۱ با جواب تشریحی
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
اهداف منحصر به فرد حسابداری دولتی مانع استفاده نمونه سوالات حسابداری میانه ۱ با جواب تشریحی از سیستم حسابداری دو ورودی نمی شود. با این حال، می‌تواند تفاوت‌های مهم دیگری با شیوه‌های حسابداری بخش خصوصی وجود داشته باشد، به‌ویژه آن‌هایی که برای رسیدن به یک نتیجه درآمد خالص در نظر گرفته شده‌اند. اهدافی که نهادهای دولتی برای آنها حسابداری را اعمال می کنند، می توانند در دو دسته اصلی سازماندهی شوند: – حسابداری فعالیت ها برای اهداف پاسخگویی. به عبارت دیگر، نمایندگان مردم و مقاماتی که از طرف آنها منصوب می شوند، باید در قبال اختیارات و وظایف محول شده در برابر مردم پاسخگو باشند. عموم مردم که چاره ای نمونه سوالات حسابداری میانه ۱ با جواب تشریحی جز تفویض اختیار ندارند، در موقعیتی قرار دارند که به طور قابل توجهی با سهامداران متفاوت است و بنابراین به اطلاعات مالی نیاز دارند که توسط سیستم های حسابداری قابل اجرا و مرتبط با آنها و اهداف آنها ارائه شود. – اهداف تصمیم گیری نقش آفرینان مربوطه، به ویژه مسئولان و نمایندگان، به اطلاعات مالی نیاز دارند که برای اهداف تصمیم گیری آنها حساب، سازماندهی و ارائه شود. این اهداف، در بسیاری از موارد، هیچ ارتباطی با نتایج درآمد خالص ندارند، بلکه بیشتر در مورد ارائه خدمات و کارایی هستند. مالیات دهندگان، یک گروه بسیار مهم، صرفاً می خواهند تا حد امکان مالیات کمتری را برای خدمات اساسی که برای آنها پول توسط قانون اجبار می شود، پرداخت کند. نمونه سوالات حسابداری میانه ۱ با جواب تشریحی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.