نمونه سوالات حسابداری میانه ۲

نمونه سوالات حسابداری میانه ۲

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین شواهد شامل استریوشیمی نمونه سوالات حسابداری میانه ۲ است. برخلاف واکنش E2، که در آن هندسه ضد periplanar مورد نیاز است، هیچ نیاز هندسی در واکنش E1 وجود ندارد زیرا هالید و هیدروژن در مراحل جداگانه از بین می روند. بنابراین ممکن است انتظار داشته باشیم که محصول پایدارتر (قاعده زایتسف) را از واکنش E1 بدست آوریم، که دقیقا همان چیزی است که ما پیدا می کنیم. برای بازگشت به یک مثال آشنا، منتیل کلرید HCl را تحت شرایط E1 در یک حلال قطبی از دست می دهد تا مخلوطی از آلکن ها را به دست دهد که در آن محصول Zaitsev، ۳ منتن، غالب است (شکل ۱۱ ۲۲).

شکل ۱۱ ۲۲ واکنش های حذف منتیل کلرید. شرایط E2 (1، پایه قوی در ۱۰۰٪ اتانول) منجر به ۲ منتن از طریق حذف ضد پری پلانار می شود، در حالی که شرایط E1 (2، پایه رقیق در ۸۰٪ اتانول آبی) منجر به مخلوطی از ۲ منتن و ۳ منتن می شود.

واکنش E1cB

بر خلاف واکنش E1 که شامل یک واسطه کربوکاتیونی است، نمونه سوالات حسابداری میانه ۲ E1cB از طریق یک واسطه کربنیون انجام می شود. انتزاع القا شده از یک پروتون در یک مرحله آهسته و محدود کننده سرعت، یک آنیون ایجاد می کند که یک گروه ترک را روی کربن مجاور خارج می کند. این واکنش به ویژه در بسترهایی که دارای یک گروه ترک ضعیف هستند، مانند ]OH، دو کربن حذف شده از یک گروه کربونیل، مانند HO-C-CH-C=O رایج است. گروه ترک ضعیف از احتمالات جایگزین E1 و E2 مخالف است و گروه کربونیل با تثبیت رزونانس آنیون میانجی، هیدروژن مجاور را به طور غیرعادی اسیدی می کند. ما به این اثر اسیدی یک گروه کربونیل در بخش ۲۲ ۵ نگاه خواهیم کرد.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.