نمونه سوالات حسابرسی پیشرفته + پاسخ تشریحی

نمونه سوالات حسابرسی پیشرفته + پاسخ تشریحی
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
ثالث می تواند نظر خود را در مورد شخص / سازمان / سیستم نمونه سوالات حسابرسی پیشرفته + پاسخ تشریحی (و غیره) مورد نظر بیان کند. اظهارنظر در مورد صورتهای مالی به شواهد حسابرسی به دست آمده بستگی دارد .
حسابرسی قانونی یک بررسی الزامی قانونی در مورد صحت صورتهای مالی و سوابق یک شرکت یا دولت است. هدف حسابرسی قانونی این است که مشخص کند آیا یک سازمان با بررسی اطلاعاتی مانند مانده بانک ها، سوابق حسابداری و تراکنش های مالی، نمایش منصفانه و دقیقی از وضعیت مالی خود ارائه می دهد یا خیر.
با توجه به محدودیت ها، یک حسابرسی به دنبال ارائه تنها اطمینان معقول که اظهارات رایگان از هستند مواد خطا. از این رو، نمونه گیری آماری اغلب در ممیزی ها اتخاذ می شود. در مورد حسابرسی های مالی ، مجموعه ای از صورت های مالی زمانی درست و منصفانه گفته می شود که فاقد تحریف با اهمیت باشد – مفهومی که تحت تأثیر عوامل کمی (عددی) و کیفی  نمونه سوالات حسابرسی پیشرفته + پاسخ تشریحی قرار می گیرد. اما اخیراً، این بحث که حسابرسی باید فراتر از درست و منصفانه باشد، در حال افزایش است. [۹] و هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های دولتی ایالات متحده با انتشار مفهومی در همین مورد منتشر شده است. [۱۰]
حسابداری بهای تمام شده فرآیندی است برای تأیید هزینه ساخت یا تولید هر محصول، بر اساس حساب هایی که میزان استفاده از مواد، نیروی کار یا سایر موارد بهای تمام شده را اندازه گیری می کند. به عبارت ساده، اصطلاح حسابرسی هزینه به معنای راستی‌آزمایی منظم و دقیق حساب‌ها و سوابق بهای تمام شده و بررسی پایبندی به اهداف حسابداری بهای تمام شده است. به گفته مؤسسه حسابداران بهای تمام شده و مدیریت ، حسابرسی هزینه عبارت است از “بررسی سوابق حسابداری بهای تمام شده و تأیید حقایق برای اطمینان از اینکه بهای تمام شده محصول مطابق با اصول حسابداری بهای تمام شده به دست آمده است.” [ نیازمند منبع ] نمونه سوالات حسابرسی پیشرفته + پاسخ تشریحی
در اکثر کشورها، حسابرسی باید استانداردهای پذیرفته شده عمومی را که توسط نهادهای حاکم تعیین شده است، رعایت کند. این استانداردها به اشخاص ثالث یا استفاده کنندگان خارجی اطمینان می دهند که می توانند به نظر حسابرس در مورد منصفانه بودن صورت های مالی یا سایر موضوعاتی که نمونه سوالات حسابرسی پیشرفته + پاسخ تشریحی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.