گزارش کار ازمایشگاه اندازه گیری الکتریکی

گزارش کار ازمایشگاه اندازه گیری الکتریکی
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
میت های الکتریکی ممکن است برای اندازه گیری پارامترهای  گزارش کار ازمایشگاه اندازه گیری الکتریکی الکتریکی یک سیستم انجام شود. با استفاده از مبدل‌ها ، ویژگی‌های فیزیکی مانند دما، فشار، جریان، نیرو و بسیاری دیگر را می‌توان به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل کرد که سپس به راحتی اندازه‌گیری و ثبت می‌شوند. اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی با دقت بالا کمیت‌های الکتریکی در آزمایش‌ها برای تعیین ویژگی‌های فیزیکی اساسی مانند بار الکترون یا سرعت نور استفاده می‌شوند.و در تعریف واحدهای اندازه گیری گزارش کار ازمایشگاه اندازه گیری الکتریکی الکتریکی با دقت در برخی موارد به ترتیب چند قسمت در میلیون. اندازه گیری های دقیق کمتری هر روز در عمل صنعتی مورد نیاز است. اندازه گیری های الکتریکی شاخه ای از علم مترولوژی است . گزارش کار ازمایشگاه اندازه گیری الکتریکی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.